Physical Principles of Nanomedicine

Українське Фулбрайтівське коло і Програма імені Фулбрайта в Україні запрошують Вас на cемінар “Physical Principles of Nanomedicine” , що відбудеться у четвер, 12 листопада 2015 р. (м.Київ, вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, М «Палац Спорту»).
Початок – о 17:00.

Семінар присвячений наномедицині як застосуванню нанотехнологій у профілактиці та лікуванні захворювань в організмі людини. Cтуденти ветеринарної медицини, які проходять англомовне навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, обговорять основні аспекти наномедицини, нанофільтрації, синтезу наночастинок та вплив наночастинок на здоров’я людини.

Модератор – Юрій Посудін, доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, University of Georgia.

***

Ukrainian Fulbright Circle Alumni Organization and Fulbright Program in Ukraine invite you to a seminar “Physical Principles of Nanomedicine”, which will be held on Thursday, November 12, 2015 (Esplanadna Str.20, Room 904). Beginning at 17:00.

This Seminar is dedicated to nanomedicine as the application of nanotechnology to the prevention and treatment of disease in the human body. The students of Veterinary Medicine, who pass English-language training in National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, will discuss the main aspects of nanomedicine, nanofiltration, synthesis of nanoparticles, effect of nanoparticles on human health.

Moderator: Yuriy Posudin, Doctor of Biological Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, University of Georgia.

NANOTECHNOLOGY
Introduction, Principal terms, History of Nanomedicine
Large surface area to volume ratio of nanoparticles
• Доповідач: Михальчук М.
• Співдоповідачі: Рудь Л., Саблук В., Волошина Л.

NONOMEDICINE
Nanorobots, Respirocytes
• Доповідач: Калініна А.
• Співдоповідач: Рибченко Н.

NANOFILTRATION
Appication of Nanofiltration
• Доповідач: Злобіна І.
• Співдоповідач: Бондаренко В.

SYNTHESIS OF NANOPARTICLES
Removal of heavy metal contaminants from waste water
• Доповідач: Баликіна К.
• Співдоповідач: Чумак К.

EFFECT OF NANOPARTICLES ON HUMAN HEALTH
• Доповідач: Лесів А.
• Співдоповідач: Богуславська А.

Application of Nanoparticles and Nanomaterias in Veterinary Medicine
• Доповідач: Волосовець А.
• Співдоповідачі: Онученко А., Цимбалістий В.

Translate »