Fulbright Ukraine at 25 | 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні

Fulbright Ukraine at 25

Fulbright Ukraine has compiled a special 256 page publication documenting the Program’s 25 year history and Fulbright alumni reminiscences. Through their essays, alumni illustrate in the best way possible what we call the “Fulbright experience” in its tangible, very personal dimension.

We would encourage you to take a moment to read about the Fulbright experiences, take note of the opportunities that exist for academic, personal and professional development, and consider applying for a Fulbright!

25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні

Ювілейне видання відтворює 25–літню історію Програми імені Фулбрайта в Україні.

У ньому зібрано есеї випускників Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському особистісному вимірі. Тож запрошуємо Вас, шановна авдиторіє, увійти у світ не-буденного фулбрайтівського досвіду, ознайомитися з можливостями, що їх пропонує Програма для професійного й особистісного зростання, й відтак – зголошуватися на участь у конкурсі на отримання стипендії Фулбрайта!

Translate »