Всеукраїнський науково-практичний конкурс студентських робіт «Культурна дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє»

До уваги адміністраторів закладів вищої освіти, студентів, викладачів, аспірантів та їхніх керівників. З нагоди 100-річчя культурної дипломатії в Україні БО “Українське фулбрайтівське коло” та Програма імені Фулбрайта в Україні оголошують Всеукраїнський науково-практичний конкурс студентських робіт «Культурна дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє».

До участі в конкурсі запрошуються студенти різного фаху з усіх регіонів України.

Усі бажаючі взяти участь у Конкурсі надсилають заявку на участь (додаток 1) та оформлену згідно до вимог конкурсну роботу на електронну адресу: fulbright.alumni.ua@gmail.com до 1 березня 2020 року. Журі оцінює конкурсні роботи, відбирає найкращі і надсилає запрошення до участі в інтерв’ю до 15 квітня 2020 року.

У травні 2020 р. в м. Києві відбувається нагородження переможців конкурсу цінними призами. Участь / перемога в Конкурсі підтверджується сертифікатом. За результатами Конкурсу видається електронний збірник найкращих робіт.

Завантажити вимоги, текст положення про Всеукраїнський науково-практичний конкурс студентських робіт «Культурна дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє», анкети для учасників та інші додатки можна тут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ, присвячений річниці культурної дипломатії в Україні,

«Культурна дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє»

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Всеукраїнський науково-практичний конкурс студентських робіт (далі – Конкурс), присвячених річниці культурної дипломатії в Україні, започаткований і проводиться – УФК (Українським фулбрайтівським колом) – УФК в рамках реалізації проекту «100-річчя культурної дипломатії в Україні».
 2. Цілі Конкурсу:
 • активізувати науковий інтерес до проблем культурної дипломатії в Україні;
 • сприяти розвитку культурних взаємин між Україною, зокрема творчою громадою молоді, та іншими країнами;
 • популяризувати український культурний продукт;
 • стимулювати і підтримувати талановиту молодь.
 1. Завдання Конкурсу:
 • залучити до конкурсу студентів різного фаху з усіх регіонів України;
 • збільшити кількість спеціалізованих науково-практичних досліджень, присвячених культурній дипломатії в Україні;
 • за результатами отриманих матеріалів видати електронний тематичний збірник науково-практичних робіт та отримати матеріал для використання в експозиційних і освітніх програмах Українського Фулбрайтівського Кола.
 1. Приймаються роботи, написані українською або англійською мовами.

 

 1. Організація та проведення Конкурсу
 2. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом виконавчого директора УФК .
 3. Склад Організаційного комітету може формуватися з членів правління та наглядової ради УФК, працівників офісу програми ім. Фулбрайта в Україні та УФК, а також представників громадських та благодійних організацій, закладів вищої освіти, засобів масової інформації тощо – за згодою.
 4. Оцінювання робіт та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого можуть входити члени правління та наглядової ради УФК, співробітники офісу програми ім. Фулбрайта в Україні, запрошені експерти.
 5. Конкурс проводиться в один етап.

Усі бажаючі взяти участь у Конкурсі надсилають заявку на участь (додаток 1) та оформлену згідно до вимог конкурсну роботу на електронну адресу: fulbright.alumni.ua@gmail.com до 1 березня 2020 року. Журі оцінює конкурсні роботи, відбирає найкращі і надсилає запрошення до участі в інтерв’ю до 15 квітня 2020 року.

У травні 2020 р. в м. Києві відбувається нагородження переможців конкурсу цінними призами. Участь / перемога в Конкурсі підтверджується сертифікатом. За результатами Конкурсу видається електронний збірник найкращих робіт.

 1. Результати Конкурсу повідомляються всім учасникам листом на електронну адресу, зазначену під час реєстрації, і розміщуються на сайті http://www.fulbrightcircle.org.ua/ , а також на сторінці Українського Фулбрайтівського Кола у Facebook : https://www.facebook.com/UAFulbrightCircle/

III. Вимоги до проектів та критерії оцінювання

На конкурс подаються науково-практичні роботи, фотопроекти, аматорські документальні та ігрові фільми й відеоролики у форматі AVI, пов’язані з темою Конкурсу «Культурна дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє».

Роботи можуть бути присвячені українській історичній традиції законодавчих ініціатив в галузі культурної дипломатії; культурній дипломатії в умовах гібридної війни; інституційним основам культурної дипломатії в Україні; культурній дипломатії в добу міждержавної України; культурній дипломатії в українському громадському та приватному секторі. Темами проектів можуть бути: історичні вектори та постколоніальний вимір української культурної дипломатії; культурний (ре)брендинг як засіб становлення політичної і культурної суб’єктності України; культурна дипломатія як інструмент досягнення цілей національної безпеки; культурна дипломатія як продаж іміджу країни засобами культури. Цей перелік тем не є повним чи обов’язковим для використання, а лише ілюструє деякі аспекти культурної дипломатії, які потребують детальнішого дослідження. Учасники конкурсу можуть обрати будь-який з перелічених або обраний самостійно вектор дослідження, що відповідає загальній темі Конкурсу.

 1. Роботи мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно, бути новими, оригінальними, не мати нагород інших конкурсів.

Роботи не повинні містити плагіату і мають бути виконані згідно з нормами академічної доброчесності та етики. Автор несе відповідальність за правильне цитування і дотримання авторських прав використовуваних матеріалів. У разі порушення цієї умови, за рішенням журі, проект не розглядатиметься.

Всі конкурсні роботи перевірятимуться за допомогою антиплагіатних програм.

 1. Обсяг науково-практичної роботи не повинен перевищувати 1 авторський аркуш (40 000 друкованих знаків прозового тексту, включно з пробілами між словами, знаками пунктуації та цифрами, або 700 рядків віршованого твору (включно із заголовками), де неповний рядок рахується як повний).

Творчі проекти (фотопроекти, аматорські документальні та ігрові фільми й відеоролики, виставки, театральні вистави тощо) супроводжуються текстом, обсяг якого не перевищує 20000 друкованих знаків із пробілами між словами, а зміст і структура відповідає вимогам до конкурсної роботи (Додаток 3).

Текст роботи та метаданих (інформації про автора) має бути набрано кеглем Тіmes New Roman, розмір кеглю – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі береги – 2 см, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 см.

Робота включає анотацію українською мовою та розширену анотацію англійською мовою. Обсяг анотацій українською мовоюмінімум 700 знаків. Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Кегль Times New Roman (курсив), розмір – 12, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 см.

 

Розширену анотація англійською мовою пишеться у формі резюме. Обсяг – мінімум 1800 знаків з пробілами. Розширена анотація висвітлює такі структурні питання: актуальність, мету, методику дослідження, результати, новизну, практичну значущість. У цій частині роботи автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту роботи. Якщо конкурсна робота написана англійською мовою, розширена анотація подається українською мовою.

Ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 12 кеглем (курсив), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 см.

Роботи приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc, .docx, .rtf, .odt; ілюстрації – у форматі .tif, .jpg, .pcx або у будь-якому іншому графічному форматі за погодженням оргкомітету). Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (об’єкти повинні бути згрупованими). Графіки та рисунки мають бути виконані з можливістю їхнього редагування і оформлюються окремим додатком. Слова друкуються без переносів. Формули – за допомогою редактора Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді окремих файлів у форматі TIFF, JPG, PCX (з роздільною здатністю не менше 300 dpi) або на окремих аркушах.

Слід чітко розрізняти тире ( – ) та дефіс (-), які відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Після ініціалів при прізвищах ставиться пробіл, наприклад, Т.Г. Шевченко.

Варто правильно використовувати загальноприйняті скорочення, наприклад: століття – ст., сторінка – с. Століття позначати за допомогою римських цифр, наприклад, ХХ ст.

Нумерацію розділів подають римськими цифрами. Нумерацію підрозділів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (без крапки в кінці!).

Заголовки структурних частин роботи та розділів слід подавати з нової сторінки та друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно великими літерами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці (див. додаток 4).

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

Назви підрозділів слід друкувати посередині (редакція – без абзацного відступу) жирно маленькими буквами (розмір шрифту – 14) без крапки в кінці.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Першою сторінкою конкурсної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номера.

Усі аркуші, на яких розміщенні згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, іншу візуальну складову роботи) наводиться у вигляді додатків.

Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту. Нумерація аркушів з додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту роботи.

 1. Під час оцінювання робіт враховується: актуальність, відповідність назви роботі її суті, творчий підхід, логічність викладу думок, аналіз джерел і літератури з теми дослідження, їхнє критичне осмислення; рівень самостійності роботи; відповідність змісту назві, поставленій меті та завданням; адекватність методики дослідження заявленим завданням; якість інтерпретації результатів дослідження, аргументованість висновків; наявність власних висновків; практична цінність розробок і запропонованих рішень; грамотність, науковий стиль викладу; відповідність структури та обсягу роботи вимогам; якість оформлення роботи, якість бібліографічного списку; культура посилань на використані джерела.
 2. Роботи, що не відповідають тематиці Конкурсу, порушують авторські права інших осіб, оформлені з порушенням конкурсних вимог або надіслані після встановлених термінів, до участі у Конкурсі не допускаються.
 3. При поданні проекту учасники погоджуються на обробку відповідної інформації, зокрема персональних даних, та визнають результати Конкурсу. Надіслані на Конкурс роботи зберігаються в архіві УФК і відповідно до оцінок журі можуть бути опубліковані у виданнях Українського Фулбрайтівського Кола  та на сайті http://www.fulbrightcircle.org.ua/, про що авторів буде повідомлено окремо. Рецензії на конкурсні роботи не видаються.

 

 1. Учасники Конкурсу
 2. У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавра (2–4 курс) і магістра, а також аспіранти (далі – учасники).
 3. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі авторського колективу, але не більше двох осіб для науково-практичних робіт та 4-5 осіб для фотопроектів і аматорських фільмів чи відеороликів.
 4. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та гарантують своє авторство.
 5. Учасники погоджуються, що організатор має право у подальшому використовувати роботи, надіслані на Конкурс, у своїх статутних та освітніх цілях.
 6. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на проекти, подані учасниками на конкурс, належать Українському Фулбрайтівському Колу.
 7. Порядок визначення переможців
 8. Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою балів, виставлених членами журі Конкурсу.

Перше місце присуджується учаснику, який набрав найбільшу кількість балів. Іншим учасникам присуджуються друге та третє місця відповідно.

Визначається одне перше, одне друге та одне третє місця.

 1. Переможці Конкурсу нагороджуються цінними призами.
 2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та отримують електронний збірник, до якого включено найкращі роботи.
 3. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

ДОДАТОК 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт

 1. Тема дослідження.
 2. Прізвище, ім’я та по батькові автора.
 3. Найменування закладу вищої освіти чи установи.
 4. Курс, факультет, спеціальність, освітній рівень.
 5. Домашня адреса автора (для листування, надсилання сертифікату).
 6. Електронна адреса автора (для листування).
 7. Контактний телефон автора.
 8. Дата заповнення.

ДОДАТОК 2

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ

 1. Зразок оформлення титульної сторінки.

 

Українське Фулбрайтівське Коло

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт, присвячених річниці культурної дипломатії в Україні

Науково-практична робота

“ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ”

Виконав (ла):

студент(ка) / аспірант (ка) ____ курсу,

_____________факультету

________________________________________

(Назва ЗВО)

________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

моб. тел. ______________________

 

ДОДАТОК 3

СТРУКТУРА РОБОТИ

 1. ЗМІСТ
 2. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ (за наявності)
 3. ВСТУП
 • Постановка проблеми.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Мета статті (постановка завдання).
 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
 2. ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
 3. АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (мінімум 700 знаків). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій.
 4. РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (у формі резюме). Обсяг – мінімум 1800 знаків з пробілами. Розширена анотація висвітлює такі структурні питання: актуальність, мету, методику дослідження, результати, новизну, практичну значущість. У цій частині роботи автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту роботи. Якщо конкурсна робота написана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

Кегль Times New Roman (курсив), розмір – 10, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 см.

Ключові слова (від п’яти до десяти) шрифт Times New Roman, 10 кеглем (курсив), виключка по ширині, абзацний відступ 1,0 см;

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
 2. ДОДАТКИ (за наявності).

1) Посилання на джерела та літературу – посторінкові. Оформлення посторінкових посилань – згідно з ДСТУ 8302:2015. “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” (зі змінами і доповненнями 2017 р.).

2) Оформлення прикінцевого списку використаних джерел і літератури – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

 

ДОДАТОК 4

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Цей список літератури не є повним чи обов’язковим для використання і наводиться з метою аналітичного опрацювання.

Усі конкурсні роботи перевірятимуться за допомогою антиплагіатних програм.

 

 1. Агора [Електронний ресурс]: зб. наук. ст. — Вип. 14. Музеї та культурна дипломатія / відп. ред. К. Смаглій, Н. Мусієнко. — К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2015. — 127 с. — режим доступу: http://kennankyiv.org/14–2/ . — Назва з екрана.
 2. Агора [Електронний ресурс]: зб. наук. ст. — Вип. 16. Зброя та культура як чинники зовнішньої політики України / гл.ред. К. Смаглій. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. —  123 c. — Режим доступу: http://kennankyiv.org/%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-16/ . — Назва з екрана.
 3. Кльонова А. культурна дипломатія: як це працює у Швеції і не працює в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/columns/2015/10/12/201718/
 4. Костров В. Культурна дипломатія України: чому не використовуємо резерви? / В.  Костров // Віче. – No 14. – 2016 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.viche.info/journal/5266/ .
 5. Культура має значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.culturepartnership.eu/ua/page/culture-matters
 6. Мельничук О. Французький тріумф українського Пінзеля в Луврі: уроки для розвитку української дипломатії. // Агора. Випуск 14. Музеї та культурна дипломатія. С.106-108.
 7. Мусієнко – Агора: Зб. наук статей. – К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія» , 2016. Вип.16. Зброя та культура як чинники зовнішньої політики України. –С.90-96.
 8. Мусієнко Н. Культурна дипломатія України: стратегія копродукції // Наталія Мусієнко Н. Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. науково-експертних матеріалів. Під ред. Розумної О.П., Токмана В.В., Черненко Т.В. Національний інститут стратегічних досліджень, Серія «Гуманітарний розвиток». Вип. 5. – Київ, 2016. – С. 56-61
 9. Мусієнко Н. Культурна дипломатія. Case study: мандрівна виставка українських художників/ Наталія Мусієнко – Агора: Зб. наук статей. – К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія» , 2015. Вип.14. Музеї та культурна дипломатія/відп. редактори К. Смаглій, Н. Мусієнко. – С.115-118
 10. Мусієнко Н. Культурна дипломатія: американський вектор/Наталія Мусієнко – День, № 106-107, 17-18 червня 2016 р. С.9
 11. Мусієнко Н. Культурна спадщина є важливою для культурної дипломатії//Пам’ятки України, № 9 (241) жовтень, 2017 р. С. 2-4.
 12. Мусієнко Н. Мистецтво в контексті культурної дипломатії: теоретичні засади та сучасні практики//Сучасне мистецтво: Наук. зб. / ІПСМ НАМ України; — К.: Фенікс, 2016. — Вип. XIІ С.122-133
 13. Мусієнко Н. Нові виміри культурної дипломатії: креативні урбаністичні процеси (Рецензія на книгу Blair A. Ruble. The Muse of Urban Delirium: How the Performing Arts Paradoxically Transform Conflict-Ridden Cities into Centers of Cultural Innovation) / Наталія Мусієнко – Агора: Зб. наук статей. – К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія» , 2017. Вип.18. Культурна та публічна дипломатія. –С.121-125.
 14. Мусієнко Н. Українська культурна дипломатія в США: актори і ролі/ Наталія
 15. Олешко С. Дипломатія і культура, або Онух розумніший за мене, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culture.pl/ru/article/diplomatiya-i-kultura-abo-onuh-rozumnishiy-za-mene – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 30.03.2018.
 16. Пересунько Т. Ідея української культурної дипломатії в XXI столітті: проекція крізь призму польського досвіду // Український Альманах. – Варшава, 2014.
 17. Пересунько Т. Політика “тиші”. Культурна дипломатія України повинна перетворитися на чинник національної безпеки [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/blog/politika/politika-tishi .
 18. Пересунько Т. Польський дипломат: країна повинна мати свій голос в какофонії повідомлень в публічному просторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://culture.lb.ua/news/2016/03/15/329802_polskiy_diplomat_kraina_povinna.html
 19. Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. О. П. Розумної, Т. В. Черненко – К. : НІС Д, 2016. – 92 с. – (Сер. «Гуманітарний розвиток», вип. 5). Електронна версія: http://www.niss.gov.ua
 20. Розумна О. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи: аналітична доповідь / О. Розумна.– К., 2016 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf .
 21. Розумна О.П. Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи, 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf – Загол . з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 30.03.2018.
 22. Розумна О.П. Публічна та культурна дипломатія України, 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://kennankyiv.org/wp-content/uploads/2016/04/Rozumna_Agora_V16_final-8.pdf – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 30.03.2018.
 23. Cербіна Н. Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави / Н.Ф. Сербіна, О. П.Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – No 100 (1). – С. 122–131.
 24. http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/kulturna-dyplomatiya-amerykanskyy-vektor
 25. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kult_dyp-cd7fpdf
 26. Стратегія розвитку народної дипломатії через мережу Global Ukrainians на 2017-2018 роки», – 2015-2016 – С. 3-29.
 27. Харченко Ю. Культурна дипломатія як «м’яка сила» та захист національних інтересів, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inosmi.ru/politic/20170606/239521389.html – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 30.03.2018.
 28. Шамборовський Г., Мусієнко Н. Завдання і можливості культурної дипломатії у розвитку сучасної держави та інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Григорій  Шамборовський, Наталія Мусієнко // Агора: зб. наук. ст. — Вип. 14. Музеї та культурна дипломатія / відп. ред. К. Смаглій, Н. Мусієнко. — К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2015. — С. 91 100. — Режим доступу: http://kennankyiv.org/wp-content/uploads/2016/02/Shamborovsky-Musienko.pdf . —Назва з екрана.
 29. Шамборовський Г., Мусієнко Н. Завдання і можливості культурної дипломатії у розвитку сучасної держави та інститутів громадянського суспільства в Україні/Григорій Шамборовський, Наталія Мусієнко – Агора: Зб. наук статей. – К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія» , 2015. Вип.14. Музеї та культурна дипломатія/відп. редактори К. Смаглій, Н. Мусієнко. – С.91-100.
 30. “Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy”, in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller (Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009), 82-87
 31. Butsenko О. Ukraine. Historical perspective: cultural policies and instruments//Compedium: Cultural policies and trends in Europe. http://www.culturalpolicies.net/web/ukraine.php .
 32. Carnes Lord, Losing Hearts and Minds?: Public Diplomacy and Strategic Influence in the Age of Terror (Westport, CT: Praeger Security International, 2006), 15.
 33. Caute D. The Dancer Defects [Text]: The Struggle for Cultural Supremacy During the Cold War New
 34. Cultural Diplomacy [Електронний ресурс] / Bound K., Briggs R., Holden J., Jones S. — London: Demos — 111 p. — Режим доступу: http://www.demos.co.uk/files/Cultural_diplomacy_-_web.pdf
 35. Cultural Diplomacy [Електронний ресурс] // Recommendations and Research Center for its Arts and Culture, 2003. — Режим доступу: http://www.interarts.net/descargas/interarts687.pdf
 36. Cummings M. C. Cultural Diplomacy and the United States Government: a Survey. Center for Arts and Culture, 2003 / http://www.culturalpolicy.org .
 37. Cummings Milton Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survery/ Milton Cummings. – 2003. – P.1
 38. Hartmond Myroslava. Ukraine as movie location: can foreign filmmakers fuel Ukrainian cinema renaissance? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bunews.com.ua/lifestyle/item/ukraine-as-movie-location-can-foreign-filmmakers-boost-ukrainian-domestic-cinema-renaissance
 39. Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (Cambridge: Perseus Books, 2004), 22.
 40. Milton C. Cummings, Jr., Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. — Washington, DC: Center for Arts and Culture, 2003. — p. 1.
 41. Milton C. Cummings. Cultural diplomacy and the United States Government: a Survey. – Center for its Arts  and Culture, 2003. – P.1.
 42. Moussienko N. Cultural diplomacy: the American vector
 43. Mulcahy K. V. Cultural Diplomacy and the Exchange Programs: 1938-1978 // The Journal of Arts Management, Law and Society. – 1999. – Vol. 29, No 1 (Spring). – P.1.
 44. Nye J. S. Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics [Text] / J. — Public Affairs, 2004. — 191  p.
 45. Nye J. S., Jr. Get Smart: Combining Hard and Soft Power Foreign Affairs. — Vol. 88, No. 4 (July/August 2009). — Pp. 160–163.
 46. Sablosky J. A. Recent Trends in Department of State Support for Cultural Diplomacy: 1993-2002. / http://www.culturalpolicy.org .
 47. York / Caute D. // Oxford University Press, 2003. — p. 1.

 

 

 

Критерії оцінювання конкурсної роботи

членами журі

 

Критерії

 

 

 

 

 

Макс.

Кількість

 

балів

 

 

Коментар рецензента

 

Якість наукового апарату дослідження (актуальність теми, мета, завдання, методи дослідження), відповідність темі дослідження, логічність викладу

 

 

 

 

20

 

 

 

Аналіз джерел і літератури з теми дослідження, їхнє критичне осмислення

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Повнота, рівень обґрунтування розробок і запропонованих рішень:

– рівень самостійності роботи;

відповідність змісту назві, поставленій меті та завданням;

– адекватність методики дослідження заявленим завданням;

– якість інтерпретації результатів дослідження, аргументованість висновків;

– наявність власних пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження.

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Практична цінність розробок і запропонованих рішень  

 

20

 

 

 

Відповідність роботи встановленим  вимогам до цього типу наукових робіт:

– грамотність, науковий стиль викладу;

– відповідність структури, обсягу роботи вимогам;

– якість оформлення роботи, якість бібліографічного списку;

– культура посилань на використані джерела.

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Разом 100

 

 

 

 

Translate »