Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мова як засіб міжкультурної комунікації»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації», що відбулася у травні 2015 р., була присвячена обговоренню актуальних проблем сучасної лінгвістики, перекладознавчих студій, останнім теоретичним і практичним напрацюванням у сфері лінгводидактики та лінгвопедагогіки, новітнім дослідженням у галузях лексикології, граматики, текстології й теорії дискурсу, методичних інновацій у викладанні іноземних мов і перекладу у ВНЗ. За результатами роботи конференції надруковано

Translate »