Правління
Благодійної організації
«Українське Фулбрайтівське коло»

Наталія Мусієнко, Голова Правління, Виконавчий директор організації
к.філос.н., провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Fulbright Scholar Program, 2010-2011, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Людмила Байсара, канд.філол.н., доцент, директор Регіонального навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Fulbright Scholar Program, 2000-2001, University of Utah, 2012-2013, University of Pittsburgh

Ольга Воробйова, д. філолог.н., професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, University of Illinois at Urbana-Champaign

Олена Галета, д.філол.н., професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри культурології Українського Католицького Університету, Fulbright Scholar Program, 2010-2011, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Марта Коломиєць, директор Програми імені Фулбрайта в Україні, Institute of International Education

Олександр Пронкевич, д.філол.н., професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Fulbright Scholar Program, 2003-2004, University of Wisconsin

Катерина Смаглій (тимчасово призупинене членство у Правлінні організації)
кандидат філософських наук, Fulbright Scholar Program, 2012-2013, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars

Наглядова Рада

Світлана Жаботинська, доктор філол.н., професор кафедри англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Fulbright Scholar Program, 1994-1995, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000-2001, University of California

Тетяна Ярошенко, к.і.н., Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія», Fulbright Scholar Program, 2004-2005, Yale University, 2010-2011, Columbia University

Translate »