Правління
Благодійної організації
«Українське Фулбрайтівське коло»

Наталія Мусієнко, Голова Правління, Виконавчий директор організації, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, Fulbright Scholar Program, 2010-2011, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars. ceo@fulbrightcircle.org.ua

Людмила Байсара, кандидат філологічних наук, доцент, директор Регіонального навчально-методичного центру інтенсивного навчання іноземних мов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Fulbright Scholar Program, 2000-2001, University of Utah, 2012-2013, University of Pittsburgh

Ольга Воробйова, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, Fulbright Scholar Program, 1995-1996, University of Illinois at Urbana-Champaign

Марта Коломиєць, директор Програми імені Фулбрайта в Україні, Institute of International Education

Олександр Мережко, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Fulbright Scholar  Program, 2004-2005, 2010-2011 Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC

Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Fulbright Scholar Program, 2003-2004, University of Wisconsin

Віктор Степаненко, доктор соціологічних наук, PhD in sociology, The University of Manchester, Great Britain, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України, Fulbright Scholar Program, 2003-2004, Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC.

Наглядова Рада

Світлана Жаботинська, доктор філологічних наук, професор кафедри англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Fulbright Scholar Program, 1994-1995, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2000-2001, University of California

Тетяна Ярошенко, кандидат історичних наук, Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія», Fulbright Scholar Program, 2004-2005, Yale University, 2010-2011, Columbia University

Translate »