ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс малих грантів
для членів Українського Фулбрайтівського кола,
випускників програм академічних обмінів імені Фулбрайта

 

Затверджено на засіданні правління УФК 7 березня 2014 р.

З доповненнями у п. 1.5, 1.6, 1.8., 1.11, 2.1.,
затвердженими на засіданні Правління 12 квітня 2014 р.

З доповненнями у п. 1.4, 1.11, 1.12, 2.1, 3.2,  3.3, 3.5,

затвердженими на засіданні Правління 26 жовтня 2018 р.

 

  1. Загальні положення

1.1. Малі гранти для членів УФК формуються за фінансової підтримки Інституту міжнародної освіти і Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, а також інших залучених УФК грантів та благодійної підтримки.

1.2. Малі гранти для членів УФК присуджуються рішенням Конкурсної Комісії для підтримки творчих, дослідницьких (включаючи участь у Міжнародних конференціях чи організацію та проведення таких конференцій або інших наукових заходів) і видавничих ініціатив випускників програм академічних обмінів імені Фулбрайта.

1.3. Малі гранти надаються лише дійсним членам Українського Фулбрайтівського кола, які відповідно оформили (подовжили) своє членство та сплатили членський внесок за поточний календарний рік.

1.4. Розмір річного обсягу фінансування Конкурсу малих грантів визначається кожного року у жовтні на підставі рішень про отримані на ці цілі гранти чи залучені благодійні кошти.

1.5. Розмір персонального гранту на підтримку видавничого, дослідницького чи творчого проекту не може перевищувати 1000 (одну тисячу) доларів США у гривневому еквіваленті.

1.6. Розмір персонального гранту на підтримку участі у Міжнародній конференції заявника не може перевищувати 500 (п’ятсот) доларів США у гривневому еквіваленті.

1.7. Персональний склад Конкурсної Комісії затверджується щороку і складається з числа співробітників офісу Програми академічних обмінів імені Фулбрайта та членів правління УФК. Діяльність  Конкурсної Комісії контролюється Наглядовою Радою.

1.8. На здобуття видавничих проектів можуть бути подані рукописи, підготовлені членами УФК (індивідуальна чи колективна монографія, підручник, книга, стаття в міжнародному peer review журналі тощо), які не були опубліковані раніше. Конкурсна комісія має право направити рукопис праці на додаткову експертизу (рецензію). Обов’язковою умовою підтриманого проекту є зазначення у виданні інформації про його фінансове сприяння з боку Програми та презентація опублікованого видання (крім статті) на зібранні членів УФК. Авторам рекомендовано, за можливістю,  розмістити публікацію (повністю чи частково) у відкритому доступі через інституційні або тематичні репозитарії.

1.9. На здобуття інших творчих та дослідницьких проектів, зокрема проведення конференцій чи інших наукових заходів, створення фільмів чи організацію персональної виставки тощо, подається короткий опис проекту та його повний кошторис, а також два листи підтримки від експертів у галузі. Обов’язковою умовою підтриманого проекту є включення до супровідних документів (титрів до фільму, каталогу виставки, оголошень тощо) інформації про його фінансове сприяння з боку Програми.

1.10. На здобуття проекту на участь у Міжнародній конференції за кордоном подається короткий опис проекту із зазначенням тематики конференції, дати та місця проведення, кошторис витрат (з копіями бронювання квитка, підтвердження про сплату реєстраційного внеску тощо), копії листа-запрошення, а також програми, де опубліковано інформацію про виступ заявника. Обов’язковою умовою для підтриманих заявників є зазначення у програмі та/чи матеріалах конференції (крім основного місця роботи) інформації про участь заявника у Фулбрайтівській програмі («Фулбрайтівський стипендіат у… (назва) університеті, рік).

1.11. Терміни подачі проектів: до 1 листопада, до 1 лютого, до 1 червня щороку.

1.12. Розгляд проектів Конкурсною Комісією та рішення про підтримку (фінансування чи часткове фінансування) відбувається тричі протягом календарного року.

1.13. Проекти, які були подані на Конкурс, проте не здобули підтримки, можуть бути висунуті повторно, але не більше одного разу. Протягом календарного року заявник може подати  проект лише у одній номінації (видавничий, дослідницький, творчий, на участь у конференції).

1.14. До розгляду не приймаються проекти, спрямовані на

– виконання адміністративних, консультативних та організаційних функцій;
– участь у конференціях без виступу заявника;
– ті, що вже удостоєні за цю роботу (на ці ж витрати) іншого (інших) гранту/ів чи отримали повне фінансування науковими установами та організаціями.

1.15. Члени Конкурсної Комісії не мають права на отримання малого гранту у рік виконання ними своїх повноважень у зазначеній сфері.

  1. Порядок

2.1. Проекти приймаються протягом року (до 1 жовтня, до 1 лютого, до 1 червня) в електронному та друкованому вигляді на адресу офісу Програми імені Фулбрайта (вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ, 01001, Україна, fulbright.alumni.ua@gmail.com) із обов’язковим зазначенням «На Конкурс малих грантів».

2.2. Перелік та зміст документів і матеріалів, що подаються:

– аплікаційна форма: відомості про претендента: прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження, який навчальний заклад і коли закінчив/ла, участь у Програмі Академічного обміну (назва, рік), напрям, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон та e-mail для оперативного зв’язку;
– анотація роботи та характер проекту: дослідницький, видавничий, творчий, участь у конференції;
– програма конференції із зазначенням теми виступу заявника (або посилання на програму конференції на сайті) та копія листа-запрошення на конференцію;

– тези або фрагмент доповіді (для заявників, які планують участь у міжнародній конференції);
– рукопис наукової чи навчальної праці (1 примірник) (для видавничих проектів);
– кошторис;
– додатково, але не обов’язково: рецензія чи лист підтримки.

2.3. Проекти, оформлені з порушенням зазначених вимог цього Положення, до розгляду не приймаються.

2.4. Відповідальність за організацію та проведення конкурсу несе Голова Конкурсної Комісії.

  1. Порядок експертної оцінки робіт

3.1. Рішення про участь роботи у конкурсі проектів малих грантів та надання гранту приймається відкритим голосуванням на засіданні Конкурсної Комісії.

3.2. Встановлено, що одна людина може подавати проект на грант раз на 2 календарні роки.

3.3. Заявники можуть отримати малий грант не раніше, ніж через один календарний рік після повернення з навчання, стажування або проведення досліджень в університетах США за програмою академічних обмінів імені Фулбрайта.

3.4. Перелік видавничих проектів обмежено монографіями, науковими, навчальними видавничими проектами, які містять актуальні результати досліджень, що проводилися під час стажування за програмами академічного обміну.

3.5. До конкурсу видавничих проектів допускаються лише тексти, написані українською мовою.

3.6. Грант присуджується лише за умови активної участі заявника в діяльності Українського Фулбрайтівського кола, академічних, освітніх, культурних і соціальних проектах, спрямованих нарозвиток в українському науковому та освітянському середовищі ідеалів академічної свободи, доброчесності, солідарності, відповідальності, а також на поширення сучасних дослідницько-викладацьких практик, опанованих членами організації під час закордонних стажувань, задля сприяння розбудові демократичної та європейської України.

 

 

Translate »