Редакційна колегія: д. філол. н. Олена Галета, к. філол. н. Ірина Ділай, к. філол. н. Ольга Кульчицька, к. соціол. н. Тетяна Решетняк, д. філол. н. Галина Сиваченко, д. філол. н. Тетяна Шестопалова, літ. ред. Катерина Щадило, д. філол. н. Тетяна Яхонтова Літературний редактор: к. філол. н. Оксана Пашко Редагування англомовних текстів: Ірена Халупа Переклад з англійської: к. філол. н. Тетяна Некряч

Ювілейне видання. 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні Copy 3

Ювілейне видання відтворює 25–літню історію Програми імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрано есеї випускників Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському особистісному вимірі. Тож запрошуємо Вас, шановна авдиторіє, увійти у світ не-буденного фулбрайтівського досвіду, ознайомитися з можливостями, що їх пропонує Програма для професійного й особистісного зростання, й відтак – зголошуватися на участь у конкурсі на отримання стипендії Фулбрайта!

Читати книгуПовернутися