БІБЛІОТЕКА

"Fulbright house"

Малі гранти для членів УФК надаються для підтримки творчих, дослідницьких і видавничих ініціатив випускників програм академічних обмінів імені Фулбрайта.

"

Ми пишаємося випускниками Програми імені Фулбрайта, віримо у те, що кожен з фулбрайтерів може стати агентом якісних змін в українському суспільстві!

Розділи бібліотеки

Ювілейне видання. 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні Copy 3
Редакційна колегія: д. філол. н. Олена Галета, к. філол. н. Ірина Ділай, к. філол. н. Ольга Кульчицька, к. соціол. н. Тетяна Решетняк, д. філол. н. Галина Сиваченко, д. філол. н. Тетяна Шестопалова, літ. ред. Катерина Щадило, д. філол. н. Тетяна Яхонтова Літературний редактор: к. філол. н. Оксана Пашко Редагування англомовних текстів: Ірена Халупа Переклад з англійської: к. філол. н. Тетяна Некряч

Ювілейне видання. 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні Copy 3

Ювілейне видання відтворює 25–літню історію Програми імені Фулбрайта в Україні. У ньому зібрано есеї випускників Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському особистісному вимірі. Тож запрошуємо Вас, шановна авдиторіє, увійти у світ не-буденного фулбрайтівського досвіду, ознайомитися з можливостями, що їх пропонує Програма для професійного й особистісного зростання, й відтак – зголошуватися на участь у конкурсі на отримання стипендії Фулбрайта!

ДОМІНАНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ: НЕЙРОКОГНІТИВНІ ЧИННИКИ
Світлана Жаботинська, докт. філол. наук (Черкаси – Харків)

ДОМІНАНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ: НЕЙРОКОГНІТИВНІ ЧИННИКИ

Статтю присвячено проблемі українського індивідного білінгвізму, за яким із двох мов – української і російської – домінантною є остання, що вступає в протиріччя з політичною домінантністю української мови як державної і викликає дисонанс у суспільстві. Зняття цього дисонансу потребує з’ясування природи білінгвізму, представленої низкою взаємопов’язаних нейрокогнітивних і соціальних чинників, які впливають на домінантність однієї з мов білінгва. У статті послідовно розглядаються такі питання: взаємодія соціально- політичного та індивідного планів українського білінгвізму як психологічна проблема, взаємопов’язані ней- рокогнітивні та соціальні чинники мовної домінантності, а також їхнє урахування під час створення умов для зсуву індивідної української мови як другої у напрямку домінантності. Такі умови, відмінні для різних віко- вих груп, зорієнтовано на особливості сенситивного і пост-сенситивного періодів у засвоєнні мов. Ключові слова: білінгвізм, домінантність, нейрокогнітивні чинники, російська мова, українська мова.